Kasutusleping

CIDERHOUSE.EE KASUTUSLEPING

 

Ciderhouse.ee on erinevate kaupade, sealhulgas alkohoolsete jookide, müügiga tegelev e-pood, kus müüjaks on OÜ Jaanihanso registrikood 10839040) (edaspidi ciderhouse.ee). Ciderhouse.ee, ja klient, kes vormistab ciderhouse.ee keskkonnas tellimuse ning identifitseerib end sisestades oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Klient, koos Lepingupooled), sõlmivad käesoleva ciderhouse.com kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

E-pood ciderhouse.ee

Ciderhouse.ee on internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.
Domeen ciderhouse.ee kuulub OÜ Jaanihanso’le.

Üldsätted

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust. Ciderhouse.ee’l on õigus mistahes ajal teha pakutavasse teenusesse muudatusi ja ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Kliendile. Ciderhouse.ee müüb kaupu juriidilistele isikutele ja täisealistele eraisikust klientidele.

Ciderhouse.ee veebilehelt ostu sooritades kinnitab eraisikust Klient, et on vähemalt 18 aastat vana. Ostja vanust kontrollitakse kauba üleandmisel. Kauba vastuvõtmisel Venipaki kullerilt tuleb Teil oma isik isikut tõendava dokumendiga tuvastada. Juhul, kui Klient ei ole võimeline oma vanust tõestama, kaupa üle ei anta, postikulusid ei tagastata ja kauba ostuhinna tagastamisel arvetatakse maha tagastamisele kulunud postikulud ja käitlustrahv 5 EUR.

Tooted ja ostu sooritamine

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Ciderhouse.ee’s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

Klient valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil.

Klient avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne tellimuse täitmist. Kui teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Klient soovib tasuda toote eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele. Osapoolte kokkuleppel on erandid võimalikud.

Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Ciderhouse.ee ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Müük toimub siis kui teenuse kasutaja on teinud tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

Ciderhouse.ee’l on õigus piirata toodete müüki ebatavaliselt suuremahuliste kaubapartiide tellimise korral.

Hinnad

Kõik ciderhouse.ee hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.Ciderhouse.ee’l on õigus igal ajal muuta toodete hindu. Kui ciderhouse.ee on muutnud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub ciderhouse.ee tarnima Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

Külastuspaketi tingimused

 • Külastuspaketi vautšerina kehtib Ciderhouse.ee tellimuse kinnitus.
 • Külastuspaketi vautšer kehtib maksevahendina Jaanihanso Siidrivabriku ekskursioonil ja degustatsioonil
 • Vautšeriga soetatud külastuspakett  tuleb enne külastust kokku leppida kirjutades cider@jaanihanso.ee või helistades 5120874.
 • Vautšeri väärtust ei kanta üle vautšeri omaniku kontole ega vahetata sularahaks.
 • Vautšerit saab kasutada vaid üks kord.
 • Vautšer kehtib 12 kuud alates soetamise kuupäevast.
 • Kui ekskursioon ja degustatsiooni hind ületavad vautšeri väärtuse, tuleb kliendil ületatav summa juurde maksta.
 • 1 vautšer on saadaval väärtuses 100 EUR.
 • 1 vautšer on kehtiv kuni 10 inimese ekskursioonile ja degustatsioonile 
 • Vautšereid on võimalik osta mitu tükki korraga, 2 vautšeri ostu korral kehtib külastuspakett 20 inimesele, 3 vautšeri ostu korral, 30 inimesele jne. 
 • Kinkekaardi väärtused sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.
 • Juhul kui esineb tõrkeid tellimuse vormistamisel või juurde maksmisel, siis palun kindlasti ühendust võtta meie klienditoega: e-mail: cider@jaanihanso.ee või 5120874

Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

Tellitud kaup toimetatakse Kliendile Venipaki või mõne muu kulleri vahendusel nii kiiresti kui võimalik.

Juhul kui Klient valib kättetoimetamiseks Venipaki kulleri, tarnitakse kaup tellimuse vormistamisel Kliendi valitud aadressile Venipaki kulleri poolt. Kauba kohaletoimetamise kohta saabub ciderhouse.ee’le esitatud telefoninumbrile SMS-teade või e-kiri paki kohale toimetamise kohta. Venipak järgib Kliendi juhiseid, millega soovitakse pakk saata Kliendi poolt täpsustatud kolmandale isikule ja/või muule aadressile tingimusel, et nendel juhtudel esitatakse Venipaki kullerile Klienti tuvastav õige PIN kood. Venipaki kuller omab õigust mitte oodata kauem kui 10 (kümme) minutit, et kauabsaaja saadetise vastu võtaks. Kui Klient ei lähe pakile SmartPOSTi määratud ajavahemiku jooksul järele, siis kannab paki tagastamisega või pikemaajalise hoiustamisega seotud ning muud tekkida võivad kulud Klient. Pakk väljastatakse ainult isikutele, kes tõestavad, et nad on vähemalt 18 aastat vanad.

Lepingust taganemine enne teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

Lepingust taganemise ja kauba tagastamise osas lähtutakse kehtivatest õigusaktidest. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.

Kui Klient märkab kauba vastuvõtmisel, et pakend on purunenud või märg, siis tuleb koheselt teha sellekohane avaldus kullerile. Kui kaup on vale või defektiga, siis tuleb ciderhouse.ee’d sellest teavitada kohe kauba kättesaamisel e-posti aadressil hei@ciderhouse.ee. Vale või defektiga kauba väljavahetamise või tagastamise kulud kannab ciderhouse.ee.

Isikuandmed ja nende kasutamine

Klient annab teenuse kasutamisega selge ja teadliku nõusoleku ciderhouse.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse ciderhouse.ee kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine tellimuse registreerimisel. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks. Ainult need isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.

Vastutus

Klient kohustub kasutama ciderhouse.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Klient vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest ciderhouse.ee teenuse kasutamisest Kliendile endale, ciderhouse.ee’le või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

Erimeelsused

Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Kasutamistingimused

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik. Ostu sooritades nõustub klient Ciderhouse.ee kasutustingimustega.