Toetused

MIKRO-JA-VÄIKEETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUSTOODETE TÖÖTLEMISE NING TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Aastal 2022 toetas PRIA Jaanihansot purgiliini ja töötlemise abiseadmete soetamist. Uued tootmisseadmed lubavad alustada uute innovatiivsete toodete valmistamist. Jookide moodne töötlemine ja villimine keskkonnasõbralikesse purkidesse avab uued võimalused kohalike põllumajandustoodete väärindamiseks ja turustamiseks.

Aastal 2023 toeatas PRIA toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamise meetme raames Jaanihanso vedelgaasisüsteemi soetamist. Vedelgaasisüsteem on vajalik pastörisaatori töökindluse tagamiseks.

Meetme “Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” abil soetas Jaanihanso mobiilse CO2 mõõtja ja suruõhukompressori.

LEADER PROGRAMM

Aastal 2016 toetas “Leader” programm Jaanihanso Siidrivabriku tootmishoone ja taristu arendamist ning esindusruumide loomist.

Eesmärgid:

Siidri tootmisvõimsuse kahekordistamine ning tootmiskompleksi ja toodangu külastajatele tutvustamiseks ning turundamiseks sobilike ruumide arendamine. Projekti tulemusel tõuseb ettevõtte tootmisvõimsus jätkusuutlikumale tasemele ja tekib atraktiivne külastusobjekt.

Aastal 2020 toetas “Leader” programm Jaanihanso välilava ja kontserdiplatsi ehitust, et luua moodne ja multifunktsionaalne rajatis ja taristu uute teenuste pakkumiseks, millega suurendada külastajate arvu, toodete ja teenuste müüki ning rikastada kohalikku kultuurielu ja majandust.

Aastal 2021 toetas “Leader” programm projekti “Külastajate turvaline hajutamine läbi väliala ehituse ja ventilatsiooni rajamine saali.”

Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest:
Projekti eesmärk on suurendada Jaanihanso külastajate ohutust läbi suurema hajutamise ja
paremini ventileeritud ruumide, muutes seeläbi Jaanihanso atraktiivsemaks ja turvalisemaks
külastusobjektiks. Selleks ehitati külastajate vastuvõtuks katusega varjualune ning lisati saali ventilatsiooniseade.